(خلاقیت و دیزاین)
ورک شاپ و سخنرانی
طاهره محبی تابان در دانشگاه سپهر اصفهان
آدرس : کیلومتر5 آزادراه معلم
زمان: 15 و 16 آذر ماه 1391 ساعت 9 صبح
www.masih.co
برای ثبت نام عدد 10 را به 3000408040 sms کنید یا به شماره 09399006968 حاصل فرمایید.