کارگاه های آموزشی، کلاسهای مستقل و نشست های آزاد دوره زمستان91 ویژه

کارگاه های آموزشی و کلاسهای مستقل زمستان 91 ويژه

شنبه ها:
نرم افزار
3D پایه
10 ‏جلسه_2‏ ساعته/ علیرضا رنجبر/ ساعت 15 تا 17
نرم افزار Photoshop پایه
9 جلسه_‏2‏ ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19
نرم افزار Illustrator پایه
9‏ جلسه_2‏ ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه ‏ها:
کارگا‏ه دغدغه‏ های تصویرگر حرفه ‏ای
9 جلسه_‏3‏ ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 15 تا 18
دوره‏ی ‏6 ماهه‏ی ‏Motion Graphics
20‏ جلسه_4 ساعته/ عمار عیسی پور/ ساعت 16 تا 20:30

دوشنبه‌ها:
Photo Manipulation (خلق تصاویر فرا واقعی )
10 جلسه 4 ساعته/ حمید دانشفر/ ساعت 16تا20
دوره ‏ی 6 ماهه‏ ی طراحی هویت جامع بصری
20 جلسه_3 ساعته/ مریم کهوند - مجید عباسی/ ساعت 17 تا 20

سه‏ شنبه‌ها:
پالت‌های رنگی خودمان را بسازیم (شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)
10 جلسه_3 ساعته/ مریم کهوند/ ساعت 12 تا 15
کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی
20 جلسه_3‏ ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 15 تا 18
دوره‏ ی ‏6 ماهه‏ ی ‏Motion Graphics
20‏ جلسه_4 ساعته/ عمار عیسی پور/ ساعت 16 تا 20:30
جست و جوی فرم و فضا در خط فارسی
9 جلسه-3 ساعته/ کورش قاضی مراد/ ساعت 18 تا 21

چهارشنبه‌ها:
کارگا‏ه خلاقيت در طراحی پوستر
10 جلسه_‏2 ساعته/ مجید کاشانی/ ساعت 15 تا 17
نرم افزار Photoshop‏ پیشرفته
9 جلسه_‏2 ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19
طراحی، برنامه ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
10 جلسه_‏ 4 ساعته/ امراله فرهادي - شهرام سيف ‏هاشمي/ ساعت 17 تا 21
چاپ و دانش پیش از چاپ
10 جلسه_ ‏2‏ ساعته/ محمد صحرادی/ ساعت 19 تا 21

پنج‏شنبه‌ها:
نرم افزار After Effect
10 جلسه_2‏ ساعته/ مرتضی مشهودی/ ساعت 8 تا 10
نرم افزار Indesign‏
14 جلسه_‏2 ساعته/ احسان رضوانی/ ساعت 10 تا 12
کارگاه طراحي قلم فارسي
10 جلسه_2‏ ساعته/ دامون خانجانزاده/ ساعت 9 تا 11
کارگاه لابراتوار تایپوگرافی
9‏ جلسه_3 ‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 10 تا 13
کارگاه چیدمان تصویر و نوشتار
9‏ جلسه_3 ‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 12 تا 15
کارگاه آهنگ حروف فارسي
10 جلسه_‏2 ساعته/ مهدي سعيدي/ ساعت 13 تا 15
دوره ‏ی ‏6 ماهه ‏ی Digital Painting
20 جلسه _3 ساعته / سعید رمضانی _امیرحسین عرفانی/ ساعت 15 تا 18

نشست‌های آزاد زمستان 91 ویژه

چهارشنبه 6 دی
جست و جوی فرم و فضا در خط فارسی
کورش قاضی مراد/ ساعت 16 تا 17
پالت‌های رنگی خودمان را بسازیم (شناخت حسی و عملی رنگ و کاربردهای مناسب آن در دیزاین)
مریم کهوند/ ساعت 17 تا 18
Photo Manipulation (خلق تصاویر فرا واقعی )
حمید دانشفر/ ساعت 18 تا 19
طراحی، برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
امراله فرهادی - شهرام سیف هاشمی/ ساعت 19 تا 20

پنج شنبه 7 دی
کارگاه خلاقیت در طراحی پوستر
مجید کاشانی/ ساعت 16 تا 17
کارگا‏ه دغدغه ‏های تصویر‏گر حرفه‏ ای
مرتضی زاهدی/ ساعت 17 تا 18
چاپ و دانش پیش از چاپ
محمد صحرادی/ ساعت 18 تا 19
کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی
محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 19 تا 20
طراح: امید نعم الحبیب