نمایشگاه کورش قاضی مراد با عنوان "سپید بر سپید"

8 دی‌ماه ۱۳۹۱، افتتاحیه ساعت ۳ بعد از ظهر تا ۹ شب
روزهای دیگر ساعت ۱۱ صبح تا تا ۷ بعد از ظهر (جمعه‌های غیر افتتاحیه تعطیل است.)
گالری آران: خردمند شمالی، کوچه‌ی دی، پلاک ۱۲، تلفن: ۸۸۸۲۹۰۸۶

"من خود را به صفر در فرم مبدل کرده‌ام
و خط افق را از میان برداشته‌ام و از دایره اشیاء خارج شده‌ام
کازیمیر ماله‌ویچ"

آثار تک رنگ در هنر غیر قابل توصیف‌اند، حضوری مرموز که تفسیر را برنمی‌تابد. ظاهر آثار سادگی و یگانگی را القا می‌کنند، لفافی که تناقض با‌القوه‌ای را پنهان می‌کند. تک رنگی بر دو بنیان عرفان و واقعیت استوار است، کنکاش معنوی که بدنبال تجربه متعالی‌ست و تمایل برای تأکید نمودن بر حضور جسمی شیئی بعنوان یک واقعیت محرز و نه یک وهم.
هنرمندانی که تک رنگی را دنبال می‌کنند، یگانگی و غیر قابل تفکیک بودن این شیوه را درک نموده و به آن نه به عنوان یک سبک بلکه بعنوان یک ایستایش و جهان‌بینی شخصی تعلق خاطر دارند: جایگزین نمودن تصویر/تمثال با ناخودآگاه تجریدی، که با حکمت عرفانی درک وحدت وجود مرتبط است.
در جهان شرق و در نزد صوفیان ارجحیت و معنا در تک رنگی ست. بر مبنای نطریات صوفیان تک رنگی عرصه خداوند است و تفکیک در آن غیر ممکن. رنگ‌های پرهیاهوی منیت و شهوت زدوده می‌شوند. دنیائی پروخالی، تهی شده از رنگ و زمان. در رنگ سفید کمترین سایه‌ها دیده می‌شوند، خلوصی که ما را دعوت به تعمیق می‌نماید، یک دقیقه سکوت دور از هیاهوی زمانه و این پالایش هنر است به جان مایه اصلی آن.