دور از نزديك
نمايشگاه پوسترهاى ايرانى در بلژيك

خانه ى فرهنگ شهر تورنه ( Maison Culture Tournai ) در بلژيك قصد دارد تا به منظور آشنا نمودن طراحان، علاقه مندان، دانشجويان و اساتيد طراحى گرافيك در اين كشور، با گوشه اى از آنچه كه در زمينه ى طراحى گرافيك، هم اكنون در ايران مى گذرد، نمايشگاهى از پوسترهاى نسل جوان طراحان گرافيك ايرانى را در كنار نسل هاى پيشين به نمايش گذارد. اين نمايشگاه با مديريت و برنامه ريزى عليرضا مصطفى زاده و همكارى فائزه افشارى در آذرماه سال ١٣٩٢ در بلژيك برگزار خواهد شد.

آثار طراحان گرافيك ايرانى در اين نمايشگاه، در دو بخش به نمايش گذاشته خواهند شد.
بخش اول: پوسترهاى منتشر شده يا تجربى متعلق به طراحان جوان، متولدين سال ١٩٨٣ ميلادى به بعد.
بخش دوم: پوسترهاى منتشر شده متعلق به طراحان متولد پيش از سال ١٩٨٣ ميلادى.

از شما طراحان گرافيك ايرانى دعوت مى كنيم، براى شركت در اين نمايشگاه، حداكثر دو پوستر برگزيده ى خود را كه ترجيحا به تازگى طراحى كرده ايد، انتخاب و فايل آن را در ابعاد ١٠٠ در ٧٠ سانتى متر، دقت ١٥٠ dpi , نحوه ى رنگى cmyk و قالب jpg ، به آدرس a_r_mostafazadeh@yahoo.com ارسال فرمائيد.

ارسال مشخصات پوسترها به زبان فارسى و انگليسى، در قالب يك فايل word به همراه آثار، به شرح زير ضرورى است.
١- عنوان پوستر
٢- نام و نام خانوادگى طراح
٣- سال تولد طراح ( خورشيدى و ميلادى)
٤- سال طراحى پوستر( خورشيدى و ميلادى)

توضيحات:
* آثارى كه در آن ها از نوشته ى فارسى استفاده شده باشد، از ارجحيت برخوردار هستند.
* مهلت ارسال آثار تا پايان اسفند ماه ١٣٩١ خواهد بود.
* برگزار كننده مجاز است كه از فايل پوسترهاى شركت داده شده در نمايشگاه، براى چاپ در كتاب يا ساير انتشارات مربوط به اين نمايشگاه استفاده نمايد.