گزارش تصویری نمایشگاه " تصویرهای شنیدنی "
این نمایشگاه توسط آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ويژه و شرکت ديد گرافيک از 8 تا 15 دی ماه در نگارخانه ويژه برگزار شد.