کارگاه انسان ‏شناسیِ طراحی گرافیک و رنگ
جمعه و شنبه 6 و 7 بهمن ‏ماه 1391 آموزشگاه آزاد هنرهای تجسمی ویژه
مدرس: دکتر ناصر فکوهی؛ دانشیار انسان‏شناسی دانشگاه تهران

سردبیر مجله علمی پژوهشی پژوهش‌های انسان ‏شناسی ایران - دانشگاه تهران
رئیس پیشین گروه انسان‏ شناسی هنر فرهنگستان هنر
عضو مؤسس و رئیس پیشین انجمن انسان‏ شناسی ایران
عضو پیشین هیئت مدیرة انجمن جامعه ‏شناسی ایران و مدیر کنونی گروه‏ های فرهنگ و جامعه و زبان در این انجمن
http://www. anthropology.ir
http://fa.wikipedia.org/wiki/ناصر_فکوهی

انسان‏شناسی و فرهنگ با همکاری «خانه هنرهای شهری» چهارمین کارگاه از مجموعه کارگاه‏های انسان ‏شناسی، هنر و ادبیات را با موضوع « انسان‏ شناسیِ طراحی گرافیک و رنگ » برگزار می‌کند. سه کارگاه نخست شامل انسان‏ شناسی و هنر (مباحث عمومی)، انسان ‏شناسی و سینما (با تاکید بر آثار استنلی کوبریک) و انسان‏شناسی و معماری بودند که در ماه ‏های خرداد، و مهر (تکرار کارگاه نخست) و آبان و آذر 1391 برگزار شدند. کارگاه اخیر به دلیل تعطیلات، در ابتدای بهمن‏ماه تشکیل می‌شود.
هدف از این کارگاه ارائه چشم ‏اندازی از مباحث انسان‏شناسی در رابطه با مفاهیم رنگ (در معنای محلی و جهان شمول آن)، طراحی در قالب‌های سنتی و مدرن و گرافیک به مثابه تألیفی فرهنگی با ذکر و تحلیل مصادیق بسیار زیادی از هنر باستانی و مدرن است. در این کارگاه تلاش می‌شود مخاطبان با تأثیر متقابلی که فرهنگ‌ها با موضوع رنگ و طراحی دارند، چگونگی تولید و مصرف و قرائت هنر و به ویژه رنگ و طرح، در فرهنگ‌های مختلف آشنا شوند، موضوع‌هایی چون درک از مفاهیم رنگ و طراحی و کاربردهای آن‌ها چه در چشم‏اندازهای تاریخی و جوامع باستانی و سنتی و پیرامونی و چه به ویژه در جهان امروز در موقعیت‌های مختلف اجتماعی از مسائل دیگری است که در این کارگاه به آن‌ها پرداخته می‌شود. مخاطبان می‌توانند در طیف گسترده‏ای از دانشجویان تا علاقه‏ مندان حرف ه‏ای باشند که با مشارکت خود بر غنای مباحث بیفزایند و به ویژه امکان همکاری‌های آتی بین رشته ‏ای را فراهم کنند.