آخرين مهلت ارسال آثار برای نمايشگاه دور از نزديك (نمايشگاه پوسترهاي ايراني در بلژيك) پايان اسفند ماه 1391
خانه ي فرهنگ شهر تورنه ( Maison Culture Tournai ) در بلژيك قصد دارد تا به منظور آشنا نمودن طراحان، علاقه مندان، دانشجويان و اساتيد طراحي گرافيك در اين كشور، با گوشه اي از آنچه كه در زمينه ي طراحي گرافيك، هم اكنون در ايران مي گذرد، نمايشگاهي از پوسترهاي نسل جوان طراحان گرافيك ايراني را در كنار نسل هاي پيشين به نمايش گذارد. اين نمايشگاه با مديريت و برنامه ريزي عليرضا مصطفي زاده و همكاري فائزه افشاري در آذرماه سال ١٣٩٢ در بلژيك برگزار خواهد شد.

آثار طراحان گرافيك ايراني در اين نمايشگاه، در دو بخش به نمايش گذاشته خواهند شد.
بخش اول: پوسترهاي منتشر شده يا تجربي متعلق به طراحان جوان، متولدين سال ١٩٨٣ ميلادي به بعد.
بخش دوم: پوسترهاي منتشر شده متعلق به طراحان متولد پيش از سال ١٩٨٣ ميلادي.

از شما طراحان گرافيك ايراني دعوت مي كنيم، براي شركت در اين نمايشگاه، حداكثر دو پوستر برگزيده ي خود را كه ترجيحا به تازگي طراحي كرده ايد، انتخاب و فايل آن را در ابعاد ١٠٠ در ٧٠ سانتي متر، دقت ١٥٠ dpi , نحوه ي رنگي cmyk و قالب jpg ، به آدرس a_r_mostafazadeh@yahoo.com ارسال فرمائيد.

ارسال مشخصات پوسترها به زبان فارسي و انگليسي، در قالب يك فايل word به همراه آثار، به شرح زير ضروري است.
١- عنوان پوستر
٢- نام و نام خانوادگي طراح
٣- سال تولد طراح (خورشيدي و ميلادي)
٤- سال طراحي پوستر(خورشيدي و ميلادي)

توضيحات:
* آثاري كه در آن ها از نوشته ي فارسي استفاده شده باشد، از ارجحيت برخوردار هستند.
* مهلت ارسال آثار تا پايان اسفند ماه ١٣٩١ خواهد بود.
* برگزار كننده مجاز است كه از فايل پوسترهاي شركت داده شده در نمايشگاه، براي چاپ در كتاب يا ساير انتشارات مربوط به اين نمايشگاه استفاده نمايد.