کارگاه های آموزشی وکلاس های مستقل دوره بهار 92 ویژه
شنبه ‏ها:
_ نرم افزار Photoshop پيشرفته
9جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏پور/ ساعت 17 تا 19
_ نرم افزار Illustrator پيشرفته
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه ‏ها:
_ دوره ی 6 ماهه ‏ی Motion Graphics
20‏جلسه_‏4‏ساعته/ عمار عيسي پور/ ساعت 16تا 20
_ کارگاه دغدغه های تصویرگر حرفه ای
9 جلسه _ 3 ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 15 تا 18

دوشنبه ها:
_ (خلق تصاویر فراواقعی ) Photo Manipulation
18جلسه_‏3ساعته/ حمید دانشفر / ساعت 16 تا 19
_ نرم افزار Illustrator پایه
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

سه شنبه ها:
_ کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی 1
20 جلسه_‏3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 14 تا 17
_ دوره ی 6 ماهه‏ ی Motion Graphics
20‏جلسه_‏4‏ساعته/ عمار عيسي پور/ ساعت 16تا 20
_ طراحی، برنامه ‏ريزي و خلق كمپين تبليغاتي
10جلسه_‏4ساعته/ امراله فرهادي- شهرام سيف هاشمي/ ساعت 17 تا 21

چهارشنبه ها:
_ کارگاه خلاقيت در طراحی پوستر 2
9جلسه_‏3ساعته /مجید کاشانی/ ساعت 14 تا 17
_ نرم افزار Photoshop پايه
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیک‏پور/ ساعت 17 تا 19
_ کارگاه خلاقيت در طراحی پوستر 1
9جلسه_‏3ساعته /مجید کاشانی/ ساعت 17 تا 20
_ طراحی گرافيک وب 1
10 ‏جلسه_ 2‏ساعته/ حمید شوارعان / ساعت 19 تا 21

پنج شنبه ها:
_ نرم افزار After Effect
10 جلسه_ 2 ساعته/ نادر امیدیان/ ساعت 8 تا 10
_ نرم افزار In Design
14جلسه_‏2‏ساعته/‏ احسان رضوانی/ ساعت 10 تا 12
_ کارگاه لابراتوار تایپوگرافی
9 جلسه _ 3 ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 9 تا 12
_ کارگاه پایه و اصول تایپوگرافی فارسی 2
20 جلسه_‏3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی / ساعت 12:30 تا 15:30
_کارگاه آهنگ حروف فارسي
10جلسه_‏2ساعته/ مهدي سعيدي/ ساعت 13 تا 15
_ چاپ و دانش پیش از چاپ
10‏جلسه_‏2‏ساعته /‏ محمد صحرادی‏/ساعت‏12 تا 14
_ کارگاه طراحي قلم فارسي
10 جلسه_ 2 ساعته/دامون خانجانزاده/ ساعت 9 تا 11
_ دوره ی6 ماهه ‏یDigital Painting
20 جلسه 3 ساعته/ سعید رمضانی/ ساعت 15 تا 18