نشست های آزاد بهار 92
چهارشنبه 21 فروردين
_ دوره 6 ماهه ی پايه و اصول تايپوگرافی فارسی / محمد رضا عبدالعلی / ساعت 16_17
_آهنگ حروف فارسی/مهدی سعيدی / ساعت17_18
_چاپ و دانش پيش از چاپ/محمد صحرادی / ساعت18_19
_ دغدغه های تصويرگر حرفه ای / مرتضی زاهدی / ساعت 19_20
_خلاقيت در طراحی پوستر / مجيد کاشانی / ساعت 20_21

پنج شنبه 22 فروردين
_دوره 6 ماهه ی Photo Manipulation (خلق تصاوير فراواقعي) / حميد داشفر / ساعت 16_17
_طراحی گرافيک وب / حميد شورعان / ساعت17_18

جمعه 30 فروردين
دوره 6 ماهه ی Motion Graphics / عمار عیسی پور / ساعت 17_18