شما هم می توانید متخصص باشید!
سرپرست دوره : عمار عیسی پور

نشست آزاد معرفی دوره | جمعه ۳۰ فروردین | ساعت ۱۷ | مدرسه ی ويژه
به همراه نمایش آثار هنرجویان دوره موشن گرافیکس ((چگونه کار-آگاه شویم!)) | ساعت ۱۷تا ۲۱

شروع دوره: اردیبهشت ماه ۱۳۹۲

كارگاه هاي آزاد و رايگان:
كارگاه تصوير ( Type in motion )| عمار عيسـي پور | يكشنبه | یکم ارديبهشت۹۲ | ساعت ۱۱ تا ۱۸

كارگاه صدا ( صدابرداري، صداگذاري و ميكس صدا ) | عليرضا نكولعل تك | دوشنبه | دوم ارديبهشت۹۲ | ساعت۱۱ تا ۱۷

كارگاه صدا، دعوت به شنيدن (سبك شناسي در موسيقي) | كاوه كاتب | دوشنبه | دوم ارديبهشت۹۲ | ساعت۱۷تا ۲۰

كارگاه تصوير | (Cinema 4D ) | عليرضا ميـرهادي | سه شنبه | سوم ارديبهشت ۹۲ | ساعت ۱۱ تا ۱۵