انتخاب قلم فارسي « نوين »
قلم فارسي « نوين » ، طراحي «هيربد لطفيان» از هنرجويان کلاس طراحي قلم فارسي مدرسه ¬ي ويژه به راهنمائي دامون خانجانزاده به عنوان قلم فارسي «بانک اقتصاد نوين» توسط هيئت داوران انتخاب گرديد.

سال گذشته در پي درخواست و سفارش « بانک اقتصاد نوين » براي طراحي قلم فارسي اختصاصي توسط هنرجويان کلاس طراحي قلم فارسي مدرسه¬ ي ويژه، 7 قلم فارسي از ميان 18 قلم که طراحي اصلي پايه و مفردات آن ها به اتمام رسيده بود، توسط هيئت داوران متشکل از ؛ ابراهيم حقيقي _ مسعود سپهر _ امراله فرهادي _ علي حقيقي _ دامون خانجانزاده (استاد راهنما) _ به همراه نمايندگان بانک و مسعود نجات (مشاور فني چاپ و نشر بانک) انتخاب گرديد.
هيئت داوران در دور دوم داوري، 3 قلم را به عنوان قلم هاي مناسب برگزيدند که يکي از اين 3 قلم در داوري نهائي به عنوان قلم برتر برگزيده شد.
اين قلم که پس از طراحي 3 پايه اصلی آن (سياه، متوسط و نازک) توسط « هيربد لطفيان » تا نيمه ارديبهشت 92 به اتمام می رسد، به آقاي آذرشب (مدير نرم افزاري مريم) تحويل خواهد شد تا کارشناسان فني و تخصصي اين نرم افزاري آن ها را براي استفاده در فضاي رايانه اي آماده سازي کنند، اين قلم قرار است به نام قلم « نوين » به علاقه مندان و کاربران ارائه گردد.
امراله فرهادي، مدير مدرسه ی ويژه و دبير اين پروژه مي گويد ؛
روند اجرائي اين پروژه از زمان اظهار علاقه قابل تقدير مديران محترم بانک و سفارش آن به مدرسه ¬ي ويژه تاکنون بيش از 8 ماه زمان برده و تأثيرات مرحله به مرحله آن در ايجاد شور و شوق و ترغيب هنرجويان به طراحي قلم فارسي فوق العاده بوده است.
خوشبختانه قلم برگزيده، هم از جانب هيئت داوران و هم نمايندگان بانک مورد تأييد قطعي قرار گرفته و به زودي (طي 3-2 ماه آتي) طراحي نهائي آن در 3 پايه اصلي در مراسم ويژه اي رونمائي شده و به همراه قلم هاي ديگر شرکت کننده در مسابقه به نمايش گذاشته خواهد شد.
اميد است نمايش اين آثار و عملکرد ارزشمند بانک اقتصاد نوين، سرآغازي باشد براي توجه بيشتر سازمانها و مؤسسات معتبر در حمايت از طراحان با استعداد کشورمان، براي خلاقيت و توانمند سازي وگسترش دامنه¬ ي تنوع «قلم های فارسي».