برگزاری چهارمین جشن پایانی دوره یکساله ارتباطات بازاریابی و تبلیغات در مدرسه ویژه
با برگزاری مراسم جشن پایانی چهارمین دوره یکساله «ارتباطات بازاریابی و تبلیغات» در مدرسه ویژه، سال دیگری مملو از تجربیات، اندوخته ‏ها و خاطرات به پایان رسید و گروهی دیگر به خانواده حرفه ‏ای ما افزوده شد. این جشن شنبه 31 فروردین ماه 1392 در مدرسه ویژه با حضور دانشجویان، مدرسان و اعضای شورای طرح و برنامه این دوره برگزار شد.
در این مراسم پس از تجدید دیدار دانشجویان و مدرسان و مرور روزهای به یادماندنی، همگی شرکت ‏کنندگان تجربیات خود را برای ارتقا این دوره در اختیار مسئولین قرار دادند و برنامه ‏هایی را برای حفظ ارتباطات حرفه ‏ای این گروه در آینده تعریف و پیشنهاد کردند. در آخر این مراسم پس از اعطای گواهی‏نامه دانشجویان از چهار دانشجو منتخب این دوره، تندیس بحری، مونا محمدیان، آرمیتا اکبری و محمدرضا سیار تقدیر و تشکر به عمل آمد.
گفتنی است دانشجویان این دوره در ترم چهارم پس از اتمام دروس "ارتباطات منسجم بازاریابی" و " برنامه ‏ریزی رسانه" کلیه آموخته ‏های خود را در این ترم و سه ترم گذشته در قالب یک پروژه پایانی "برنامه ‏ریزی و تدوین کمپین یکساله ارتباطات منسجم بازاریابی" برای تافی‏ های روکش دار برند "اینجاست" (محصولی از شرکت دراژه) در 10 ام اسفند ماه سال گذشته ارائه دادند.