کارگاه طراحی پوستر« نخستین جشنواره ی پرچم»
دبیرخانه ی نخستین جشنواره ی پرچم با همکاری« مدرسه ی ویژه»، کارگاه طراحی پوستر برگزار می کند. مدرس این کارگاه «مجید کاشانی »است که این کارگاه را روز جمعه 3 خرداد از ساعت 10 صبح الی 18 عصر در مدرسه ی ویژه علاقمندان را هدایت خواهد کرد. هنرجویان شرکت کننده می توانند پس از شرکت در این کارگاه، آثار خود را تا روز چهارشنبه 8 خرداد به اتمام رسانده و برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه جشنواره پرچم ارسال کنند.
کلیه آثار این کارگاه که توسط هیات داوران انتخاب و برای شرکت در نمایشگاه معرفی می شوند، در بخش مسابقه جشنواره شرکت داده شده و کلیه ی مقررات و جوایز جشنواره شامل آنها نیز خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی نخستین جشنواره ی پرچم لطفا به سایت جشنواره www.parcham-farhangsara.com مراجعه کنید.