یک روز ويژه با « مصطفی اسداللهی » از نزدیک
دومین نشست از سلسله نشست های آزاد مدرسه ی ويژه در سال 1392، عصر روز جمعه 10 خرداد ساعت 5 برگزار می شود.
در این نشست مسعود سپهر و علیرضا مصطفی زاده با مصطفی اسداللهی به گفت و گو و نقد و نظر می پردازند.
هم چنین 30 پوستر از آثار سال های مختلف اسداللهی نیز در نگارخانه ی ويژه به نمایش گذاشته می شود.
ورود برای عموم علاقه مندان آزاد است.