يک روز ويژه با « عباس کيارستمی» از نزديک
سومين نشست از سلسله نشست هاي آزاد مدرسه ي ويژه در سال 1392، روز جمعه 31 خرداد ساعت 5 عصر برگزار مي شود.
در اين نشست امير اثباتی و محمود رضا بهمن پور با عباس کيارستمی به گفت و گو و نقد و نظر مي پردازند.
هم چنين آثاری از اين هنرمند نيز به نمايش در خواهد آمد.