گزارش نشست يک روز ويژه یا « علیرضا مصطفی زاده » از نزدیک
چهارمین نشست از سلسله نشست های آزاد « از نزديک » اين بار با حضور علیرضا مصطفی زاده، بهرام کلهرنیا و علی افسر پور عصر روز جمعه 28 تیرماه 92 در مدرسه ی ويژه برگزار شد.
گفت و گوی های این نشست؛ این بار در فضائی بسیار صمیمی و دوستانه حال و هوای خوبی داشت. گویا به واسطه ی دوستی و نزدیکی، قرار گفت و گو کنندگان بر این بود که بدون هیچ رودربایستی و خط قرمزی گپ بزنند. به همین خاطر بسیاری از پرسش هایی که می توانست شناخت بیشتری از فضای ذهنی، روحیات، دیدگاه ها و تجربه های حرفه ای این طراحان گرافیک را به مخاطبان بدهد به آسانی طرح گردید و مصطفی زاده هم با آرامش و متانت خاص خود پاسخ گفت.
یکی از بخش های مهم این گفت و گو، بحث پیرامون دو زیستی بودن کار این طراح گرافیک در عرصه ی تبلیغات تجاری و عرصه ی فرهنگی بود. مصطفی زاده با توصیف ارزش ها، اهمیت، شیرینی و لذت هایی که کار در هرکدام از این عرصه ها به او داده، از چالش ها و الزامات خاص کار گروهی در تبلیغات تجاری و علاقه مندی های یش سخن گفت .
30 اثر منتخب از آثار مصطفی زاده نیز در جوار این گفت و گو در نگارخانه ی ويژه به نمایش گذاشته شد.