گزارش تصويري نمايشگاه وجه مشترک
جمعه 11 مرداد 92 نمايشگاه وجه مشترک در خانه هنرمندان ايران افتتاح شد.
در اين نمايشگاه بيش از 100 اثر از آثار هنرجويان مدرسه ی ويژه و خانه هنر عماد به نمايش گذاشته شد.
آثار اين نمايشگاه حاصل کار هنرجويان کارگاه های تخصصی : تايپوگرافی، خلاقيت در تبليغات، آهنگ حروف فارسی و خلاقيت در طراحی و ساخت پوستر به راهنمائی ، دامون خانجانزاده، تهمتن امينيان، مهدی سعيدی و مجيد کاشانی است که کلاس های آنان در دو مدرسه ی ويژه و خانه هنر عماد برگزار شده است.
اين نمايشگاه تا پنجشنبه 17 مرداد 92 ميزبان علاقه مندان و هنردوستان خواهد بود.