همکاران عزیز و ارجمند آقایان پژمان و پيمان رحیمی زاده
درگذشت پدر گرامیتان را صمیمانه تسلیت می گوئیم، برای شما و خانواده محترم سلامتی و سعادت آرزومندیم.
همکاران شما در مدرسه ی ويژه