نشست های آزاد پاييز 92 ويژه
سه شنبه 9 مهر

ارتباطات و رسانه های نوين
محسن محجوب نيا / ساعت 16 تا 17

قوانين تفکر سیستمی
سالار معينی کرمانشاهی/ ساعت 17 تا 18

آشنايی با اصول و فنون مذاکراه « پارادايم گفتمان »
سالار معینی کرمانشاهی / ساعت 17 تا 18

کارگاه طراحی هویت و تصویر سازمانی
مجید عباسی / ساعت 18 تا 19

کمپین تبلیغاتی « طراحی برنامه ریزی ، خلق و اجرا »
امراله فرهادی و شهرام سیف هاشمی / ساعت 19 تا 20

چهارشنبه 10 مهر

رنگ در دنیای دیجیتال و مدیریت آن
دوره تخصصی برای « طراحان گرافيک »
مانی نورائی / ساعت 17 تا 18

دوره 6 ماهه Motion Graphics
کينتيک تايپوگرافی فارسی
عمار عیسی پور / ساعت 18 تا 19

فراتر از تصوير
دوره تخصصی ويرايش عکس های ديجيتال
ساسان پناهی / ساعت 19 تا 20

پنجشنبه 11 مهر

تاریخ گرافیک ایران و جهان ( آشنایی با سبک ها، جنبش ها و طراحان گرافیک )
آریا کسایی / ساعت 15 تا 16

لابراتوار صفحه آرایی
احسان رضوانی / ساعت 16 تا 17

لابراتوار تایپوگرافی فارسی
محمدرضا عبدالعلی / ساعت 17 تا 18

کارگاه ايده‌ی خلاق - ارائه ایده آل
محمد دباغ / ساعت 18 تا 19

خلاقيت در طراحی پوستر
مجيد کاشانی / ساعت 19 تا 20