داوری پروژه برنامه بازاریابی دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
جلسه داوری پروژه ترم اول دوره ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ویژه، عصر روز شنبه 6 مهر ماه 1392 با حضور مدرسان و مسؤلان دوره: خانم پریسا پروشانی، و آقایان امراله فرهادی، علی قدس و فرشید شهیدی در مدرسه برگزار شد

موضوع پروژه دو گروه از دانشجویان برای این ترم "آب آشامیدنی" و دو گروه دیگر "نوشابه انرژی زا" انتخاب شده بود، و دانشجویان در شرایط رقابتی، در گروه های زیر طرح های بازاریابی پیشنهادی خود را برای ارزیابی به داوران ارایه کردند و سپس به سوال های ایشان پاسخ دادند.

گروه اول: محمد طه ملکیان - فهیمه مزینانی - زهره طائفی متین - سارا شیری
گروه دوم: امید امانی - نرگس کشاورزنیا - افسون عظیمی پور- سحر شادپور- مرتضی اعتصامی
گروه سوم: رامیار بلوک باشی - الهام رسولیان - مجتبی منصوری - میلاد مرادی
گروه چهارم: علی توکلی - شقایق حاجیلو - مرجان سلمان زاده - آزاده میرزایی - زهرا مسلمیان

یادآور می شود، درس های ترم اول دوره ی پنجم یک ساله ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه که از تاریخ 10 تیر آغاز شده، شامل:

_ آشنایی با واژگان تخصصی تبلیغات

_ مبانی و اصول بازاریابی

_ مباني و اصول تبليغات

_ تحقيقات كمي و كيفي بازار

_ مطالعه رفتار مصرف کننده

_ گزارش و پروپوزال نویسی

است، و دانشجویان با بهره گیری از آموخته های خود در ترم اول پروژه های شان را ارایه دادند.