کلاس‏‌ها و کارگاه‏‌های آموزشی مستقل دوره‏‌ی پايیز 92 ویژه
شنبه‏‌ها:

ـ نرم افزار Photoshop پيشرفته
9‏جلسه_‏2‏ساعته/ فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19

ـ نرم افزار Illustrator ‏پيشرفته
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

یکشنبه‏‌ها:

ـ چاپ و دانش پیش از چاپ
10جلسه-2ساعته/محمد صحرادی/ساعت 12 تا14

ـ دغدغه‌‏‌های تصویرگر حرفه‌‏‌ای 10جلسه_‏3‏ساعته/ مرتضی زاهدی/ ساعت 15تا 18

ـ دوره‏‌ی‏6 ماهه‏‌ی ‏Motion Graphics
20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی‏‌پور/ ساعت 16 تا 20

ـ رنگ در دنیای دیجیتال و مدیریت آن«دوره تخصصی برای طراحان گرافیک»
20 جلسه-2 ساعته/مانی نورائی/ساعت 16 تا 18

ـ‌ دوره‏‌ی 6 ماهه‌‏‌ی کارتون و کاریکاتور مطبوعات 32جلسه_‏94‏ساعته/ کیارش زندی/ ساعت 18تا 21

دوشنبه‌‏ها:

Photo Manipulation_ ( خلق تصاویر فراواقعی)
20جلسه_3ساعته/ حمید دانشفر/ ساعت 14 تا 17

ـ‌نرم افزار Photoshopپایه
9 جلسه-2 ساعته/فرزین نیکپور/ ساعت 17 تا 19

ـ نرم افزار Illustratorپایه
9‏جلسه_2‏ساعته/ مسعود نجات/ ساعت 19 تا 21

سه‌‏شنبه‌‏ها:

ـ ارتباطات و رسانه‌‌های نوین
10 جلسه-2 ساعته/محسن محجوب نیا/ساعت 16 تا 18

ـ دوره‌‌‏‌ی ‏6 ماهه‌‏ی ‏Motion Graphics
20‏جلسه_4ساعته/ عمار عیسی‏‌پور/ ساعت 16 تا 20

ـ‌کارگاه طراحی هویت و تصویر سازمانی
20 جلسه-3 ساعته/مجید عباسی/ساعت 18 تا 21

چهارشنبه‏‌ها:

ـ کارگا‏ه خلاقيت در طراحی پوستر 1 10جلسه_‏3ساعته/ مجید کاشانی/ ساعت 14 تا 17

ـ کارگاه خلاقیت در طراحی پوستر 2
10 جلسه-2 ساعته/مجید کاشانی/ساعت 17 تا 19

ـ قوانین تفکر سیستمی
10 جلسه-2 ساعته/سالار معینی کرمانشاهی/ساعت 19 تا 21

ـ‌ آشنایی با اصول و فنون مذاکره «پارادایم گفتمان»
10 جلسه-2 ساعته/ سالار معینی کرمانشاهی/ساعت 19 تا 21

ـ‌کینتیک تایپوگرافی
14 جلسه-2 ساعته/عمار عیسی‌پور/ساعت 16 تا 18

ـ‌کمپین تبلیغاتی «طراحی،برنامه ریزی،خلق و اجرا»
10 جلسه- 4 ساعته/امرله فرهادی - شهرام سیف هاشمی/ساعت 17 تا 21پنج‏شنبه‏‌ها:

ـ‌نرم افزار After Effect
10جلسه_2‏ساعته/ مرتضی مشهودی/ ساعت 8 تا ‏10

ـ کارگاه طراحي قلم فارسي
10جلسه_3‏ساعته/ دامون خانجانزاده/ ساعت 10 تا 13

ـ لابراتوار تایپوگرافی فارسی
20‏جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 9 تا 12

ـ کارگاه چیدمان تصویر و نوشتار
20جلسه_3‏ساعته/ محمدرضا عبدالعلی/ ساعت 12 تا 15

ـ نرم افزار Indesign‏
9جلسه_‏3ساعته/ احسان رضوانی/ ساعت 10 تا 13

ـ تاریخ گرافیک ایران و جهان (سبک‏‌ها، جنبش‏‌ها، مکاتب و طراحان گرافیک جهان) 20‏جلسه- 2ساعته/ آریا کسایی/ساعت 13 تا 15

ـ نرم افزار Cinema 4D
10 جلسه-2 ساعته/محمد دباغ/ساعت 15 تا 17

ـ فراتر از تصویر
10 جلسه- 2 ساعته/ساسان پناهی/ساعت 17 تا 19

ـ آهنگ حروف فارسي 10جلسه_‏2ساعته/ مهدي سعيدي/ ساعت 15 تا 17

ـ دوره‌‏‌ی 6 ماهه‌‏ی کارتون و کاریکاتور مطبوعات 32جلسه_‏94‏ساعت/ کیارش زندی/ ساعت 18 تا 21

ـ کارگاه ایده خلاق- ارائه ایده‌آل
10 جلسه-2ساعته/محمد دباغ/ساعت 19 تا 21


جمعه‌‏ها:

ـ دوره‌‏‌ی 6 ماهه‌‏‌ی طنزپردازی مطبوعات
60ساعت-23جلسه/ کیارش زندی/ ساعت 10 تا 14

ـ لابراتوار صفحه آرایی
20 جلسه-3 ساعته/احسان رضوانی/ساعت 10 تا 13