يک روز ويژه با « آيدين آغداشلو» از نزديک
هفتمين نشست از سلسله نشست‌های آزاد مدرسه‌ی ويژه در سال 1392، عصر روز جمعه 10 آبان ساعت 5 عصر برگزار می شود.
در اين نشست فيروز شافعی و هومن مرتضوی با آيدين آغداشلو به گفت و گو و نقد و نظر خواهند پرداخت.
علاوه بر اين، تعدادی از آثار اين هنرمند نيز در نگارخانه ويژه به نمايش گذاشته می‌شود.