يک روز ويژه با « مجيد عباسی» از نزديک
هشتمين نشست از سلسله نشست‌های آزاد مدرسه‌ی ويژه در سال 1392، عصر روز جمعه اول آذرماه ساعت 5 عصر برگزار می شود.
در اين نشست بيژن صيفوری و تهمتن امينيان با مجيد عباسی به گفت و گو و نقد و نظر خواهند پرداخت.
علاوه بر اين، تعدادی از آثار طراحی روی جلد کتاب اين هنرمند نيز در نگارخانه ويژه به نمايش گذاشته می‌شود.