230 سال تبليغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
رونمايي 3 جلد از مجموعه‌ی 6 جلدی کتاب 230 سال تبليغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
تاليف : محسن میرزايي
ناشر : انتشارات سيته

خانه‌ی هنرمندان ایران
جمعه 22 آذر - ساعت 5 بعد از ظهر
تهران - خیابان آیت ا... طالقانی - بعد از ایرانشهر - خیابان موسوی شمالی - باغ هنر - تالار استاد شهناز و استاد ناصری