گزارش کارگاه آزاد « ارتباطات در رسانه های نوين »
کارگاه آزاد « ارتباطات در رسانه های نوين » با حضور محسن محجوب نيا (مدرس) و بيش از 40 نفر از علاقه مندان، عصر روز سه شنبه 19 آذر در مدرسه‌ی ويژه برگزار شد.
محسن محجوب نيا مدرس اين کارگاه، ابتدا با طرح اين سوال که چرا ارتباطات نوين از طريق شبکه‌هاي اجتماعي اين همه طرفدار داشته و چگونه به عنوان بخش جدا نشدني از کسب و کار مردم درآمده صحبت کرده و به جنبه‌هاي مختلف اين رويکرد، قابليت‌ها و ظرفيت‌های فراوان آن پرداخت. او در ادامه صحبت، با بر شمردن نکات مثبت و منفي عضويت کاربران و همچنين نحوه‌ي درآمدزائي گردانندگان شبکه‌ها، روش‌هاي حرفه‌اي و چگونگي بهره‌گيري از امکانات و قابليت‌هاي نا محدود آنان را تشريح کرده و يادآور شد که ؛ با توجه به طيف گسترده مخاطبان اين شبکه‌ها مي توان با تبيين و ترسيم استراتژي موفق کسب و کار و اطلاع رساني گسترده اما هدفمند، به طيف وسيعي از مخاطبان دست يافت.
در بخش ديگري از اين کارگاه، شرکت کنندگان با طرح پرسش‌هائي در خصوص ؛ تغييرات گسترده در شيوه‌هاي ارتباطي، قابليت ها، امکانات، کارکردهاي رسانه‌اي و فرصت‌هاي بديعي که اين رسانه‌ها در اختيار کاربران خود مي گذارند، به گفت و گو و مشارکت پرداختند.