گزارش برگزاری نشست آزاد « طراحی محیطی ونمایشگاهی »
نشست آزاد «طراحی محیطی ونمایشگاهی » چهارشنبه 4 دی ماه در مدرسه‌ی ویژه برگزار شد . در ابتدا رسول رخشا ، طراح ومدرس دوره ، نسبت به تبیین مفهوم طراحی محیطی ونمایشگاهی پرداخت و پس از آن به مراحل شکل گیری یک پروژه ی طراحی محیطی ونمایشگاهی از آغار یعنی مرحله ایده پردازی تا انجام یعنی تحویل پروژه به صورت کلی اشاره کرد . بیان مراحل مختلفِ فرآیند پروژه از طراحی تا اجرا به کمک تصاویر وعکس های مرتبطی ارایه شد تا درک وشناخت بهتری نسبت به موارد مطرح شده بوجود بیاید ، آنچه که بیش از دیگرموارد این دوره بر آن تآکید شد ، کاربردی بودن واستفاده ی عملی از آموزه های این دوره بود در واقع مسیر این دوره به شکلی کارگاهی تعریف شده است تا هنرجویان بتوانند پس گذراندن آن صاحب توانایی اجرایی و عملی متناسب با دانش وتجربیات خود شوند واز آنها به نحو مناسبی استفاده کنند .