کارگاه خلاق طراحی جلد کتاب و سی دی
ادبیات، شعر و موسیقی+ طراحی گرافیک
کارگاه خلاق طراحی جلد کتاب و سی دی

مدرس: مجید عباسی

آغاز دوره دوشنبه 7 بهمن _ ساعت 16 تا 19

شعر و موسیقی در یک مورد باهم مشترکند: روشنگری، برقراری ارتباط و برانگیختن احساسات به کمک کلمات و اصوات از راه خواندن و شنیدن. طراحی گرافیک نیز در یک مورد با ادبیات، شعر و موسیقی مشابه است: برقراری ارتباط با مخاطبان از طریق دیدن. در طراحی جلدها، «ترجمهی بصر» کلام و صوت صورت میگیرد و مخاطبان از طریق «جلد» فرا خوانده میشوند. طراحیهای جلد به بهتر دیده شدن و در نتیجه به فروش بیشتر کتاب و سیدی کمک میکنند، باعث رقابت با محصولات مشابه میشوند و در عین حال سطح سلیقه‌ی بصری جامعه را بالاتر میبرند. جلد موفق، برآیندی‌ست از خلاقیت، هوشمندی، مهارت و ایده ی نو و گفتگوی آگاهانه‌‌ی مؤلف و طراح.

ـ طراحی چگونه میتواند در خدمت خواندن و گوش‌کردن باشد؟
ـ آیا یک رُمان میتواند در قالب یک تصویر خلاصه شود؟
ـ چگونه شعر به تصویر تبدیل می‌شود؟
ـ آیا موسیقی که خود هنری‌‌ست محض، قابلیت ترجمه‌‌ی بصری دارد؟
ـ راه کارهای بصری ادبیات، شعر و موسیقی چیست؟
ـ تصویر چه نقشی ایفاء میکند؟
ـ آیا تصویر طراحی شده میتواند تفسیرپذیر یا قابل تأویل باشد؟
ـ نقش تعیینکننده‌‌ی تایپ و تایپوگرافی چیست؟
ـ رنگ و فرم چگونه راهگشا هستند؟
ـ طراحی یونیفورم‌‌ها چه نقش اساسی در ارائه‌‌ی اثر دارند؟
در جریان این کارگاه، روش‌‌های گوناگون بصری از طریق خواندن و گوش‌کردن تجربه شده و به سؤالات بالا پاسخ داده میشود.