دوره ی تخصصی جــــــــــامع طــــــــــراحی بستــــــه بنــــــــــدی
دوره ی تخصصی جــــــــــامع
طــــــــــراحی بستــــــه بنــــــــــدی
از سفــارش تـا خلق جـایگاه شـایسته در بازار

همه طراحان بسته بندی بدون دست یابی به دانش و اطلاعات کاربردی در زمینه بسته بندی ، در بازار رقابتی برنده نخواهند شد ! اولین دوره آموزش جامع طراحی بسته بندی ، به منظور ارائه جامع این اطلاعات تدوین شده است . هنر جویان این دوره با روند کلی پروسه طراحی بسته بندی از زمان دریافت سفارش تا شیوه طراحی ، انتخاب و طراحی ساختار بسته بندی ، خلاقیت ، الزامات و محدودیتها ، آشنایی با بازار، برند ، مصرف کننده ، چاپ و تولید ودر نهایت قرار گیری محصول در فروشگاه ، آشنا شده و تکنیکهای خلق یک بسته بندی موفق را فرا میگیرند. معجزه ای که منجر به فروش می شود !
چـــــه می آموزیـــــد ؟
در طول دوره با مفاهیم کلی بازاریابی ، مطالعات بازار و برندینگ آشنا خواهید شد. شیوه برخورد اولیه با سفارش و نگارش یک دستور کار خلاق را فرا گرفته ، با انواع روشهای نمونه گیری پیش از چاپ و نرم افزارهای آن آشنا خواهید شد. انواع روشهای چاپ ، محدودیتها و کاربردهای آنها ، شیوه های ارسال طرح و مدیریت رنگی آثار دیجیتال را خواهید شناخت . با اصول اولیه طراحی گرافیک بسته بندی ، الزامات ، استانداردها ، مفاهیم ، قوانین ، عناصر تشکیل دهنده و شیوه های بیان آشنا شده و در ادامه با روشهای تفکر خلاق و چگونگی طراحی یک بسته بندی خلاقه دوره را به پایان خواهید رساند . در بین برگزاری دوره کارگاههایی برای آشنایی بیشتر با " نحوه ارائه صحیح طراحی و شیوه ارزیابی وعکس العمل مخاطب " نیز گنجانده شده است .

شـــورای طرح و برنامـه : شهرزاد اسفرجــانی ، امراله فرهــادی ، سید محمود محمودی ، ایمــان آل مظفر
مدرســـان : شهـرزاد اسفرجانــی ، ایمـــان آل مظفر ، پریسا پروشـــانی ، حسین پژمان فــــرد ، محمد دبـــاغ ، دکتــر محمد رزاقـــی ، سید محمود محمودی ، علیرضـــا مصطفی زاده ، مسعود نجـــات ، مــــانی نورانــی

زمــان : یکشنبــه 6 بهمن | ســـاعت 17:30 تـــا 19:30مشخصات و سرفصلهای ارائه شده در طول دوره

عنوان دوره :
دوره ی تخصصی جامع طراحی بسته بندی
از سفارش تا خلق جایگاه شایسته در بازار

مخاطبین دوره : فارغ التحصیلان گرافیک و طراحی صنعتی | مدیران آتلیه و مدیران هنری مجموعه ها و آژانسهای تبلیغاتی | طراحان بسته بندی مستقل
شرایط عمومی شرکت کنندگان : آشنا به طراحی بسته بندی و دارا بودن سابقه اجرایی در این زمینه | دارا بودن روحیه همکاری تیمی و کار به صورت گروهی
مدت دوره : 4 ماه | 94 ساعت آموزش به علاوه 16 ساعت ورک شاپ | جمعا 110 ساعت
جلسه معارفه : یکشنبه 6 بهمن
زمان آغاز دوره : اردیبهشت 1393
زمان تشکیل کلاسها : پنج شنبه ها | 14-20
زمان مصاحبه حضوری : 10 بهمن
شورای طرح و برنامه : شهرزاد اسفرجانی ، امراله فرهادی ، سید محمود محمودی ، ایمان آل مظفر
_ مدرسان : شهرزاد اسفرجانی ، ایمان آل مظفر ، پریسا پروشانی ، حسین پژمان فرد ، محمد دباغ ، دکتر محمد رزاقی ، سید محمود محمودی ، علیرضا مصطفی زاده ، مسعود نجات ، مانی نورانی

سرفصــل های دوره : بسته بندی ، بازاریابی و برندینگ | مدرس : شهرزاد اسفرجانی
_ بازاریابی چیست ؟ ( تعاریف کلی ، دهکده جهانی )
_ نقش بسته بندی در بازاریابی
_ مطالعه بازار ( تحقیق بازار چیست ؟ )
_ عوامل موثر در تحقیق بازار
_ مخاطب ، مصرف کننده ، خریدار
_ طبقات اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی
_ ضرورت ایجاد برند
_ فرآیند اثرگذاری برند در انتخاب ذهنی

استخـــوان بندی (Brief ) | مدرس : علیرضا مصطفی زاده
_ تعاریف و کارکردها
_ انواع بریف ( Marketing Brief , Client Brief , Creative Brief )
_ روشهای تحلیل و توسعه Brief
_ روش نگارش

آشنایی با چــــاپ و روشهای پیشرفته چاپ | مدرس اصلی : مسعود نجات | مدرسان مباحث تخصصی : حسین پژمان فر ، مانی نورانی
_ پیش از چاپ ( نمونه گیریهای اولیه ، روشهای ساخت ماکت ، آشنایی با نرم افزارهای نمونه گیری )
_ چاپ ( انواع چاپهای اصلی ( دیجیتال ، سیلک ، تامپو ، افست ، فلکسو ، روتوگراور ) )
_ مدیریت رنگ در چاپ ( اصول اولیه طراحی برای انواع روشهای چاپ ، آشنایی با پروفایلهای رنگی و سیستم مدیریت رنگ )
_ پس از چاپ ( انواع روشهای برش ، لتر پرس ، دای کات ، قالب سازی ، فرآیندهای تکمیلی)

آشنایی با طراحی ساختــــــار | مدرس : دکتر محمد رزاقی
_ اصول اولیه طراحی ساختار
_ جعبه های مقوایی ( تیغ های اصلی ، انواع قفلها ، انواع لب چسبها ، انواع منقسم ها ، کارتنها
_ انواع اشکال بسته بندی ( محدودیتها ، کاربردها و ویژه گیها )

گــــــرافیک سطح | مدرس : سید محمود محمودی
_ عناصر تشکیل دهنده بسته بندی ( نام و نشان ، رنگ ، تصویر ، پنل های اطلاعاتی ، زبان و ... )
_ گزینش و انتخاب تصویر ( عکاسی ، تصویر سازی ، مسکات ، تایپوگرافی )
شیوه ها و لحن بیان تصویری

خلاقیت در طـــراحی بسته بندی | مدرس : ایمان آل مظفر
_ تفکر خلاق ( آزاد سازی فکر ، مطالعه ، دیدن ، جستجو ... )
_ شکار تصاویر ( معانی نهفته در دنیای اطراف ما)
_ ترجمه تصویر
_ تخیل تصویر و روشهای خلق تصاویر خلاق
ESP و USP ، نیازهایی که نمی دانیم ، احساس و ادعا

کـارگاه آموزشی : اصول و نحوه ارائه صحیح ( Presentation )
_ مدرس محمد دباغ

کارگاه آموزشی : عکس العمل مخاطب و ارزیابی نهایی ( Focus Group )
_ مدرس : پریسا پروشانی