گزارش نشست « يک روز ويژه با مهران زمانی از نزديک »
يازدهمين نشست از سلسله نشستهاي آزاد مدرسه ی ويژه در سال ۱۳۹۲ با عنوان «يک روز ويژه با مهران زمانی از نزديک» عصر روز جمعه دوم اسفند ماه برگزار شد.
در اين نشست مرتضي زاهدي و بهراد جوانبخت به گفت و گو و نقد و نظر با مهران زماني پرداختند.
مهران زماني متولد سال ۱۳۴۵ در تهران و دانش آموخته ی دانشکده هنرهاي زيباست. فعاليتهاي هنري او از سال ۱۳۶۶ با تصويرسازي مجله و کتاب شروع شد و تا کنون جوايز زيادي را در حوزه طراحي گرافيک و تصويرگري از آن خود کرده است.
بهراد جوانبخت در ابتداي سخنش از بي پروايي و نحوه مديريت هنري کارهاي مهران زماني گفت و از او درباره چگونگي شيوه ي کاري اش پرسيد و اينکه آيا تمام کارهاي او ابتدا بصورت دستي طراحي ميشود و براي هر اثر مراحل خاصي را طي مي کند. مهران زماني در پاسخ به اين سوال گفت که شيوه و يا ابزار خاصي براي اجراي کارها ندارد و از نظر او آنچه اهميت دارد ايده اي است که بايد به آن برسد.به همین خاطر براي هر پروژه زمان زيادي صرف ايده پردازي مي کند و سپس آن ايده را به تصوير می کشد.
مرتضي زاهدي با اشاره به حضور پررنگ تصويرگري در کارهاي مهران زماني از تجربه‌هاي او در حوزه هنرهاي تجسمي پرسيد. مهران زماني در پاسخ گفت که شروع کارش با نقاشي بوده و از نقاشي به تصويرگري و از تصويرگري به گرافيک رسيده است و در ادامه گفت: من تفاوتي بين اين رشته‌ها نمي بينم. آنچه اهميت دارد مفاهيم و مضمون هايي است که دغدغه هاي من است و مي تواند در قالب نقاشي٬ تصويرگري يا غيره به تصوير در بيايد. مهران زماني گفت٬ در برخي از مجلات به دليل تکراري شدن فرم نوشته‌ها و ثابت بودن عکس٬ تيتر و لياوت صفحات، سعي کردم کار جديد و متفاوتي انجام دهم و در آنها با حروف٬ بصورت تصويري برخورد کردم که هم لياوت مجله از يکنواختي در آمد و هم براي بيننده جذابيت بيشتري ايجاد شد.
وي در ادامه اضافه کرد تاثيرگذاري يک اثر هيچگاه هدف نيست. خصوصا آنچه که در غالب موارد اتفاق ميافتد تاثيرپذيري نيست و تنها تقليد است. بدون مطالعه٬ پرسش و تحقيق٬ کاري را تکرار کردن منجر به برداشت سطحي ميشود که محدود به فرم و رنگ است و نمي توان آن را داراي تاثير گذاري دانست. .