دوره‏‌ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات 5 ساله شد.
سری میان سرها...
دوره‏‌ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات 5 ساله شد.

در این مدت،
بیش از 120 نفر در این دوره‏‌ها شرکت کردند و به جز چند نفری، همگی آن را به پایان رساندند.
بیشترشان به هزینه‌‏ی خود دوره را گذراندند و راه حرفه‌‏ای شدن را پیش گرفتند.
دیگر مسیرشان را در زندگی پیدا کرده‏‌اند، در حرفه‏‌ی تبلیغات کار می‏کنند و جایی که هستند تاثیرگذارند.
درآمدشان هم بهتر شده و سری میان سرها دارند.

حالا می‏توانیم بگوییم کار به بار نشسته و به دست ‏آوردش ببالیم.

شما هم اگر ریزبین و کنجکاوید، اهل رقابت و چالش‌‏اید، پرشور و شلوغ، کمی هم شیطون و خلاق هستید،
و نمی‏خواهید سری میان بی‏سرها باشید، جای‌‏تان این‏جاست.
حرفه‌‏ی پرجدال و هیجان تبلیغات جای شما،
و بازارکار سرشار از فرصت آن قلمرو رشد و بالندگی شماست.

مدرسه‌ی ویژه، ششمین دوره‏ ی پیوسته‌ی یک ساله‌ی
ارتباطات بازاریابی و تبلیغات را در خرداد 1393 برگزار می‏کند.

نشست آزاد با حضور اعضاء شورای طرح و برنامه و اساتید دوره:
شنبه 20 اردیبهشت 93 ساعت 18