آنتی تکنيک
دوره‌ی 6 ماهه‌ی خلق تصوير سازی قائم به ايده
سرپرست دوره : مرتضی زاهدی
مدرسان دوره : محسن احمدوند (کارگاه طراحی) - سهند حساميان (کارگاه مجسمه سازی) - مهرداد ختايي (کارگاه چاپ دستی ) - علی خدايي (کارگاه کتاب سازی) - مرتضی زاهدی (کارگاه تصوير سازی) - محمد طلوعی (کارگاه داستان) - مهدی فرهاديان (کارگاه نقاشی) - بهداد لاهوتی (کارگاه حجم) - حافظ ميرآفتابی (گارگاه فلسفه)

- کارگاه عملی يک روزه (رايگان) : سه شنبه 24 تير - از ساعت 9 صبح تا 16
- نشست آزاد : ساعت 17
- نمايشگاه آثار هنرجويان تصوير سازی
سه شنبه 24 تير 1393