يک روز ويژه با « سيامک فيلی زاده » از نزديک
دوازدهمين نشست از سلسله نشست‌های آزاد مدرسه‌ی ويژه در سال 1393، عصر روز جمعه 11 مهرماه ساعت 5 عصر برگزار می شود.
در اين نشست ساعد مشکی و محمود رضا بهمن پور با سيامک فيلی زاده به گفت و گو و نقد و نظر خواهند پرداخت.
علاوه بر اين، تعدادی از آثار طراحی گرافيک اين هنرمند نيز در نگارخانه ويژه به نمايش گذاشته می‌شود.