تجربه ای متفاوت از دیدن
دنیای اطراف ما پر شده از فرم و رنگ های مختلف و ما به عنوان دیزاینر باید بتوانیم آن ها را ببینیم ، پس باید درست دیدن را بیاموزیم.
کلاس مبانی فرم و رنگ که به معلمی خانم طاهره محبی تابان سپری شد تلاشی بود تا بتوانیم خوب ببینیم ، به محیط اطرافمان حساس باشیم، جستجو کنیم و کشف کنیم. طی این دوره3 ماهه سعی شد که ما هنرجویان دوره یکساله تمرین های متفاوتی را در زمینه پایه‌های دیزاین انجام دهیم .و آموختیم که خلاقیت و توانمندی در دیزاین از دیدن و تمرین کردن بدست می آید.
اکثر تمرین هایی که به ما ارائه شد می بایست به صورت دستی انجام می گرفت تا بتوانیم به صورت ملموس فرم ها را بسازیم و تغییرات آن ها را همزمان ببینیم.
از ویژگی های این تمرین ها می توان به بسط دادن آن ها به انواع دیزاین و از ویژگی های این دوره می توان به نوع آموزش، متفاوت و نو بودن آن اشاره داشت.
پنجشنبه 1 آبان، کلاس مبانی فرم و رنگ خانم تابان با همه ی جذابیت هایش تمام شد اما آموخته‌های ایشان تمامی ندارد چون در آموزش اش از کلیشه ها و کپسول های آماده استفاده نمی کرد.

عبدالحميد زنگانه