نشست های آزاد چهارشنبه 26 فروردین ماه
طراحی هویت و تصویر سازمانی
مدرس: مجید عباسی / ساعت: 18 - 17لابراتوار تایپوگرافی
مدرس: محمدرضا عبدالعلی / ساعت: 19 - 18خلاقیت در طراحی پوستر
مدرس: مجید کاشانی / ساعت: 20 - 19