کتاب های جدید نشر نظر
پرویز تناولی که با مجسمه‌های «هیچ» شناخته می‌شود آثاری پژوهشی هم در عرصه‌های مختلف هنر ایرانی منتشر کرده است. آخرین اثر منتشر شده‌ی او کتاب مقدمه‌ای بر تاریخ گرافیک در ایران است. او درباره‌ی این کتاب می‌گوید:
«گرافیک در ایران از پیشینه بسیار قدیمی برخوردار است و متأسفانه همه ریشه‌های گرافیک در ایران را در ۷۰ سال اخیر جست‌و‌جو می‌کنند. کمتر پژوهشگری به ریشه‌های قدیمی این هنر در ایران توجه دارد و جای تأسف دارد که هنوز تاریخچه‌ی درست گرافیک در ایران به رشته تحریر درنیامده است. من به دلیل اهمیت گرافیک و علاقه‌ای که به این هنر داشتم سال‌هاست که در این زمینه پژوهش می‌کنم وحاصل پژوهش‌هایم را در این خصوص در کتابی تحت عنوان تاریخ گرافیک در ایران در ۲۰۰ صفحه گردآوری کرده‌ام. تاریخچه‌ی گرافیک در ایران به ۲۰۰ سال پیش و زمانی که مطبوعات در ایران و صنعت چاپ رواج پیدا کرد باز می‌گردد اما تاکنون به این موضوع کسی توجه نکرده است. این کتاب را در ۱۲ فصل ترتیب داده‌ام و هر فصل را به دوره‌ای خاص اختصاص داده‌ام. در این کتاب درباره گرافیست‌های مهم و آثارشان نیز سخن گفته‌ام»کتاب تازه‌ی دیگر نشر نظر اثری از تصویرساز برجسته، فرشید مثقالی است. این کتاب با نام تصویرسازی منتشر شده است. این کتاب به منظور آشنایی و معرفی اغلب بخش‌های مختلف و رایج تصویرسازی به علاقه‌مندان است و سعی شده هر چند مختصر، ولی در آن زمینه‌ی آشنایی با ابعاد مختلف تصویرسازی مهیا شود. تصویرسازی در اصل به زبان فارسی نوشته نشده است و کار ترجمه‌ی آن را سیمین داوودی، ریحانه شهرستانی و فرشید مثقالی انجام داده‌اند.