هنر معاصر ایران
عصر جمعه 22 خردادماه ساعت 19 مراسمی به مناسبت انتشار کتاب "هنر معاصر ایران، تالیف دکتر حمید کشمیر شکن" در موسسه فرهنگی هنری ماه مهر برگزار خواهد شد.
در این مراسم پرویز تناولی و دکتر علیرضا سمیع آذر و دکتر حمید کشمیر شکن سخنرانی خواهند کرد.

نشانی محل برگزاری: بلوار آفریقا - نرسیده به ناهید غربی - کوچه نیلوفر - پلاک 7 - موسسه فرهنگی هنری ماه مهر
تلفن: 22059131 - 22058630