دوره ی ششم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات به پایان رسید
جلسه ی داوری پروژه پایانی دوره ی ششم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات مدرسه ی ویژه، عصر روز شنبه 30 خردادماه 1394 با حضور اعضای شورا طرح و برنامه ومدرسان دوره: شهرزاد اسفرجانی،علی قدس ، صفا صیرفی، حسنعلی ضاد، امراله فرهادی و یلدا فریورصدری برگزار شد.


دانشجویان این دوره ی یکساله، از خردادماه 1393 با حضور در بیش از 220 ساعت کلاس های آموزشی و کارگاه های تخصصی و انجام پروژه های مختلف عملی در هر ترم، اکنون پروژه ی پایانی خود را در قالب 4 گروه کاری برای بیمه عمر و سرمایه گذاری کارآفرین برای درس «ارتباطات منسجم بازاریابی»« « IMC- Integrated marketing Communicationsارائه داده اند.
لازم به ذکر است؛ که تمامی پروژه های هر ترم دانشجویان این دوره ی تخصصی با موضوعات واقعی و با حضور مشتری طرح و در پایان هر ترم پس از داوری استادان و رفع ایرادهای مطرح شده، به مشتری ارائه می شود.

دانشجویان دوره ی ششم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات:

گروه اول: میترا صمدی، وحید گل کاری، رضا دژبدی، فواد کاکاوند
گروه دوم: مریم بختیاری، مرجان فکوری، لیلا مومن
گروه سوم: زهره عسکری، خاطره هاشمیان، مهدیه زاهدی، شهرزاد روایی
گروه چهارم: محمدجواد بهشتیان، هما حاجی محمد، محمد بنی حسن، زهرا رحیمی