نشست های آزاد چهارشنبه 10 تیرماه
کمپین تبلیغاتی / امراله فرهادی - شهرام سیف هاشمی / ساعت 18-17کسب و کار طراحی گرافیک و تبلیغات / ماندانا آینه چیان / ساعت 19-18تیپ شناسی شخصیت در کسب وکار گرافیک و تبلیغات / پدرام طالبی - تینا ملکی / ساعت 20-19