آغاز دوره ی سه ماهه ی مستقل طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی
آغاز دوره ی سه ماهه ی مستقل طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کمپین تبلیغاتی
از چهارشنبه 29 مهرماه ساعت 17

طراحی، برنامه ریزی و خلق یک کمپین ارتباطی و تبلیغاتی کارآمد و موفق، سال ها است که ذهن سفارش دهندگان را از یک سو و طراحان و اجراکنندگان آن را از سوی دیگر، به خود مشغول کرده است.
خیلی وقت ها هر کدام از طرفین، درک و تلقی متفاوتی از موضوع داشته و زبان مشترکی برای ارتباط با یکدیگر پیدا نمی‌کنند!
به همین خاطر با کم رضایتی یا نارضایتی از یکدیگر، علاوه بر هدر دادن بودجه، نمی‌توانند مخاطب مورد نظرشان را نیز جذب و ترغیب کنند.
سعی ما بر این است که در این دوره‌ی کوتاه، علاوه بر انتقال مبانی، تعاریف، مفاهیم و انضباط درست چرخه‌ی سفارش تا خلق و ارایه ی کمپین، کلاس‌های خود را در قالب کارگاه‌های عملی، توأم با کار گروهی منسجم پیش ببریم، تا در پایان دوره به چند کمپین موفق و قابل اجرا دست پیدا کنیم.