برنامه نشست ها، دوره ها، کلاس های مستقل وکارگاه های آموزشی ترم زمستان 94


مدرسه ویژه برای ترم زمستان، 14 کارگاه آموزشی و کلاس مستقل و 5 دوره ی تخصصی پیوسته برنامه ریزی کرده است . همچنین برای آشنایی بیشتر علاقه مندان با عناوین درسی 6 نشست آزاد به شرح زیر برگزار خواهد شد.

نشست های آزاد زمستان 94 مدرسه ی ویــژه

شــنبه 5/10/94

خلاقیت در طراحی پوستر
مجـید کاشــانی / 18 - 17
دیزاین - ابزاری برای حل مساله
آریــن اوهــانیان / 19 - 18

یک شنبه 6/10/94

پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر
طاهــره تابــان / 18 - 17
مدیر خلاقیت چه کار می کند
علیرضا مصطفی زاده / 19 - 18
طراحی، برنامه ریزی، خلق و اجرای کـــــمــــپین تبـــلـــــیغـــاتــی
امراله فرهادی-شهرام سیف هاشمی / 20 - 19

دوشنبه 7/10/94

طراحی برای زندگی
کارگاه تخصصی یک روزه ی UI - UX / 20 - 15
یــک روز ویـــــژه از نزدیک با امیــن نصـــرکلاس های زمستان 94 مدرسه ی ویــژه

شـــنبه ها
هفتمین دوره ی یک ساله ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
Adobe Photoshop
9 جلسه 2 ساعته / فرزین نیکپور
Adobe Illustrator
9 جلسه 2 ساعته / مسعود نجات


یک شنبه ها
ششمین دوره ی یک ساله ی طـراحی گـرافـیک
مدیر خلاقیت چه کار می کند / 10 جلسه 3 ساعته / علیرضا مصطفی زاده
دغدغه های تصویرگر حرفه ای / 10 جلسه 3 ساعته / مرتضی زاهدی
چاپ و دانش پیش از چاپ / 10 جلسه 2 ساعته / محمد صحرادی
طراحی پایه / 8 جلسه 3 ساعته / مانی غــلامی

دوشـنبه ها
هفتمین دوره ی یک ساله‏ ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
دوره ی شـش ماهه ی عکاسی و گرافیک در تبلیغات
(دوره ی مشترک مدرسه ویــژه و آکادمی هنرهای معاصر)
Adobe Photoshop
9 جلسه 2 ساعته / فرزین نیکپور
Adobe Illustrator
9 جلسه 2 ساعته / مسعود نجات

سه شنبه ها
دوره ی شش ماهه طراحی هویت و تصویر سازمانی / 20 جلسه 3 ساعته / مجید عباسی
پرورش ایده، خلاقیت و ساماندهی تصویر /10 جلسه 3 ساعته / طاهــره تابـان

چهارشنبه ها
دوره ی شـش ماهه ی عکاسی و گرافیک در تبلیغات
دوره ی مشترک مدرسه ویــژه و آکادمی هنرهای معاصر
طراحی، خلق و برنامه ریزی کــمــپین تبــلــیغــاتـــی /10 جلسه 4 ساعته / امراله فرهادی-شهرام سیف هاشمی
طراحی پایه / 8 جلسه 3 ساعته / مانی غــلامی
Adobe In Design
14جلسه 2 ساعته / احسان رضــوانی
پنج شنبه ها
ششمین دوره ی یک ساله ی طـراحی گـرافـیک
خلاقیت در طراحی پوستر | 10 جلسه3 ساعته / مجید کاشانی
دنیای جادویی هزار رنگ هیولای دوست داشتنی چاپ - دوره ی جامع تخصصی شش ماهه / مانی نورائی-مسعود نجات