داوری پروژه‌ی طراحی و برنامه‌ریزی کمپین تبلیغاتی دوره‌ی هفتم یکساله‌‏ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات
روز شنبه 12 دی ماه 394 ، داوری پروژه‌های طراحی و برنامه‌ریزی کمپین تبلیغاتی برای «مایع لباس‌شویی دو در یک (شوینده+نرم‌کننده)» به سفارش شرکت ایران آوندفر و «خمیردندان pharmed » به سفارش لابراتوار دکتر اخوی، توسط هیأت داوران مدرسه‌ی ویژه متشکل از اعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان دوره (شهرزاد اسفرجانی، امراله فرهادی، احمد علی افخمی، حسنعلی ضاد، مهرداد محمدزاده، رضا اسلام پناه، علیرضا مصطفی‌زاده و یلدا فریور صدری) در مدرسه‌ی ویژه برگزار شد.

دانشجویان این دوره در چهار گروه تخصصی توانستند حاصل آموخته‌های خود را از درس‌های
ارتباطات بصری، ارتباطات کلامی، فرآیند برنامه‌ریزی و تدوین کمپین تبلیغاتی و بینش مصرف کننده در قالب یک طرح عملی حرفه‌ای پیشنهاد و ارائه دهند.