مروری بر آثار گرافیک و نقاشی‌های علی خسروی مشیزیبه بهانه ی جشن ملی گرافیک کرمان نمایشگاهی از آثار گرافیک و نقاشی‌های علی خسروی مشیزی، روز پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه در موزه ی هنرهای معاصر کرمان (صنعتی) برگزار خواهد شد.

این نمایشگاه تا 20 خرداد ماه ادامه دارد.