میان رفتن و رفتن در گالری ویژه
«میان رفتن و رفتن»، عنوان نمایشگاه مشترک آثار دانشجویان کارگاه طراحی پوستر (مدرسه‌ی ویژه ایران و ایتالیا) با موضوع « فجایع انسانی دنیای پیرامون ما » است که با هدایت مجید عباسی و با حمایت:
هفته‌ی بین‌المللی طراحی گرافیک میلان، ۲۰۱۵
هفته‌ی طراحی گرافیک (گرافیست ۲۰) استانبول، ۲۰۱۶ در نگارخانه‌ی ویژه برگزار شد.
مراسم گشایش این نمایشگاه روز جمعه ۷ خرداد ۱۳۹۵ بود که هنرجویان مدرسه‌ی ویژه با ۲۲ پوستر از ۱۳ هنرجو و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایتالیا با ۱۲ پوستر از ۸ هنرجو در آن شرکت کرده‌اند.
این نمایشگاه تا ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ در نگارخانه‌ی ویژه ادامه خواهد داشت.