نـــــام‌ها و نشانــــــه‌ها (15 جلسه ی 3 ساعته) (پانزده تمرین برای ساخت‌وساز نشانه‌های نوشتاری ایرانی)
نـــــام‌ها و نشانــــــه‌ها (15 جلسه ی 3 ساعته)
(پانزده تمرین برای ساخت‌وساز نشانه‌های نوشتاری ایرانی)
مدرس : دامون خانجانزاده سه شنبه ها : ساعت 15 تا 18يك روز يا حتى يك ساعت دنياى پيرامون خود را بدون حروف تصور كنيد.
مانيتور پیش‌روی خلبان، تابلوهاى راهنما در محيط شهر، علايم هشداردهنده بر روى داروها،
محصولات سمى و شوينده ها وبسیاری دیگر، همه وهمه بدون عناصر نوشتارى راهنما.
می‌بینید كه چه فاجعه اى به‌ بار می‌آید!

دنیایی بى نام و نشان !

طراحى نام‌ها ونشانه‌ها، یا بهتر بگوییم: طراحى عناصرنوشتارى برای راهنمایی وسهولت در ارتباطات،
همانند طراحى تايپ، عرصه‌ى وسیع و با ارزشی از حرفه‌ى ماست كه سالها در تاريكى مانده، مورد بى توجهى و کم اعتنایی‌ قرارگرفته وغبار غفلت برآن نشسته...!

در این دوره‌ی ویژه، پانزده تمرین را در پانزده کارگاه تخصصی، برای ایده‌پردازی - طراحی وساخت‌ وساز نام‌ها و نشانه‌های نوشتاری ایرانی تجربه می‌کنیم.