آغاز کلاس تاریخ طراحی گرافیک جهان

پنج شنبه 6 آبان ماه ساعت از ساعت 12:30 تا 14:30
مدرس: آریا کساییدانستن اینکه تاریخ طراحی گرافیک ایران و جهان، چه کسی ؟ چه زمانی؟ چه کاری را انجام داده است کمکمان می کندآگاه باشیم کجا ایستاده ایم و یا اینکه طراحی گرافیک، چه تاثیری بر دریافت ما از جهان پیرامونمان گزارده است و یا اینکه در هر دوره ای شرایط فرهنگی، سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و پیشرفت های منفی چگونه بر شکل گیری طراحی گرافیک آن دوره تاثیرگذار بوده است.
مرور تاریخ طراحی گرافیک ایران و جهان، در این دوره بر اساس چهار محور خواهد بود.
سبک ها، مکاتب و جنبش های طراحی گرافیک
طراحان گرافیک پیشرو
آثار شاخص طراحی گرافیک
مروری بر سیر پیشرفت های فنی وتحولات اجتماعی
نقطه ی آغاز این بررسی از سده ی چهاردهم و با گسترش صنعت چاپ در اروپا آغاز خواهد شد و تا آشنایی با نوین ترین جریانات طراحی گرافیک در سه دوره ی تاریخی قاجاریه، پهلوی و جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت و با طراحان گرافیک پیشرو و آثار شاخص طراحی گرافیک در ایران آشنا خواهیم شد.