نقش‌غلطنقش‌غلط
ششمین نمایشگاه خط‌نگاره‌های ابراهیم حقیقی
افتتاح : جمعه ۵ آذرماه ۱۳۹۵ ساعت ۴ عصر در گالری آ
ادامه‌ی نمایشگاه : تا ۲۶ آذرماه از ساعت ۴ تا ۸ شب
گالری شنبه‌ها تعطیل است

تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان عضدی (آبان جنوبی)،
کوچه اردشیر‌ارشد، شماره 7