برگزاری جلسه‏ ی داوری "طراحی و برنامه ‏ریزی کمپین تبلیغاتی" دانشجویان دوره‏ ی هشتم ارتباطات بازاریابی و تبلیغات - ترم دوم
عصر روز دوشنبه 20 دی ماه 1395، داوری بر روی پروژه‏ های طراحی و برنامه ‏ریزی کمپین تبلیغاتی برای نوشیدنی "ماتینا" به سفارش شرکت "سمیه" و "کرم پودر دکتر ژیلا" به سفارش شرکت "ایران آوندفر"، با حضور هیات داوران دوره‏ ی یکساله‏ ی ارتباطات بازاریابی و تبلیغات ویژه متشکل از اعضای شورای طرح و برنامه و مدرسان آن، شهرزاد اسفرجانی، امراله فرهادی، افشین آشتی، احمد علی افخمی، رضا اسلام پناه، مهرداد محمدزاده، علی‏رضا مصطفی زاده و یلدا فریور صدری برگزار شد.در این دوره دانشجویان توانستد در غالب 4 گروه آموخته ‏های خود را از درس‏ های ارتباط خلاق بصری، ارتباط خلاق کلامی، اصول طراحی و برنامه ریزی کمپین تبلیغاتی، بینش مصرف کننده و کارگاه های طوفان فکری و تفکر استراتژیک در ترم دوم این دوره در قالب یک طرح عملی - حرفه ‏ای پیشنهاد و ارائه دهند.
در این جلسه ی داوری پس از ارائه ی پروژه توسط دانشجویان، نقطه نظرات مدرسان دوره و اعضای شورای طرح و برنامه ارائه و در انتها پرسش و پاسخ و ارزیابی نهایی توسط مدرسان انجام شد.

اسامی دانشجویان در این گروه ‏ها عبارتند از:
گروه اول: اکرم اسکندریان، محمد هادی زارعی، شادی وثوقی، نگار پناه، علی جمالیگروه دوم: لیان رضوی، صبا عباسی، موسی معصومی، حسام متین، نوید شریفی، مصطفی اسمعیل نیاگروه سوم: شبنم رشید فرخی، نسیم قنبریان، محمد حسین فقیه خراسانی، هستی رفیع جمال، حامد نورزادگروه چهارم: الهام غلامی، فرهاد رحمانی، شایان جوادی کیان، سپهر محمد بیگی، نسا قدری