میهمان ویژه‏ ی دوره ی طراحی بسته بندی
پنج شنبه 5 مرداد 1396 استاد ارجمند «بیژن جناب» از طراحان پیش‏کسوت و صاحب نام کشورمان، چند ساعتی را میهمان "دوره‏ ی ‏‏‏‏شش‏ ماهه‏ ی آموزش طراحی‏ بسته‌بندی" بودند و با هنرجویان این دوره از تجربه‌ها، موفقیت‏ ها و تلاش های آموزشی خود در عرصه‏ ی دیزاین و طراحی بسته بندی گفتند.
انتقال دانش و تجربه ی افراد موفق از نسلی به نسل دیگر همواره می تواند بسیار موثر و مفید باشد. آموزشگاه ویژه که طی سال های فعالیت خود همواره از لطف و حضور اساتید بزرگ و پیشکسوت بهره گرفته، امیدوار است که هنرجویان نسل امروز بتوانند دانش و تجربه ی نسل های گذشته را همانند سرمایه ‏ای ارزشمند مورد بهره برداری قرار دهند.
دوره‏ی شش ماهه‌ ی آموزش طراحی بسته بندی 21 هنرجوی فعال و پویا با که از 14 اردیبهشت 1396 در مدرسه‏ ی ویژه آغاز شده، تا کنون نیمی از مباحث و سرفصل‌های نظری و کارگاهی برنامه ریزی شده را با موفقیت پشت سر گذرانده است.