بازدید هنرجویان دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک از استودیو تهران
بازدید هنرجویان دوره ی یکساله ی طراحی گرافیک از استودیو تهران

هنرجویان هفتمین دوره ی یکساله طراحی گرافیک مدرسه ی ویژه صبح روز یکشنبه 15 مرداد از «استودیو تهران فرهاد فزونی» بازدید کردند.
در این بازدید هنرجویان به گفت و گو با فرهاد فزونی و دیگر طراحان گرافیک استودیو تهران پرداخته و با فضای یک استودیوی حرفه ای دیزاین و گرافیک آشنا شدند.