آغاز کلاس چاپ و دانش پیش از چاپ
کلاس مستقل چاپ و دانش پیش از چاپ، ساعت 6 عصر روز دوشنبه 23 مردادماه آغاز شد.

هنرجویان در 10 جلسه ی 2 ساعته زیر نظر « محمد صحرادی» با دستور العمل های عملی و بنیادی به همراه مباحث نظری با چالش های چاپ در طراحی، مدیریت رنگ در پردازش چاپ، مونتاژ الکترونیک شیت، آماده سازی و اجرای نهایی آشنا خواهند شد، تا بتوانند نیازهای شخصی خود را در اجرای حرفه ای بر طرف سازند.